SLJ 9-4

SLOVENŠČINA – 9. r  (4. skupina)

Pozdravljeni,

pošiljam vam navodila za delo na domu.

Neumetnostna besedila in jezik
Kako se lotiti učenja? Svetujem vam, da za reševanje vaj iz DZ porabite vsaj 45 minut na dan. Rešujete vaje, nato svoje rešitve preverite na spodnji povezavi.

Kar ste rešili narobe, prečrtajte in napišete pravilno rešitev s pisalom druge barve. Če česa niste znali rešiti, si rešitev prav tako napišite s to drugo barvo.
Ko bo šola zopet odprla svoja vrata, mi boste DZ oddali in bom pregledala, kako vam je šlo – snov, ki vam bo delala večje težave, bomo podrobneje obravnavali tudi pri pouku.
Sicer sem vam za domače delo namenila predvsem vaje ponavljanja in utrjevanja, osvajanja za vas nove snovi se bomo lotili skupaj.
DZ 1. del
Rešite vsa tista poglavja in domače naloge, ki jih redno morda niste uspeli rešiti.

DZ 2. del
Rešite pogavje 15: Empatija, sočutje, sožalje; strani 72 – 76

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=20601&file=1

Umetnostna besedila

V berilu preberite besedilo Franceta Bevka: Kaplan Martin Čedermac.
Za lažje razumevanje zgodbe vam priporočam, da na spletu poiščete odlomke istoimenskega film v režiji Janeza Drozga in si jih ogledate.

Opišite ter označite kaplana Čedermaca. Kakšen je njegov odnos do slovenščine? V čem se strinjate z njegovimi trditvami, v čem ne?
Nato odgovorite na vprašanja “Dejavnosti po branju” in jih zapišite na list v literarni mapi.

Seminarska naloga

Ne pozabite na pripravo seminarske naloge – čakam vaše osnutke.

Ker je 21. marca svetovni dan poezije, naj bo to spodbuda in povabilo, da preberete kakšno pesem, se jo morda celo naučite na pamet ali pa napišete svojo pesem in mi jo pošljete na moj  e-naslov: sergeja.sorli@guest.arnes.si, kjer sem dosegljiva za vsa vaša vprašanja in predloge.

Želim vam uspešno delo. Vse lepo pozdravljam.

Sergeja Šorli

 
 

Več prispevkov iz 9. razred

 
 
 
 
 
 
Dostopnost