SLJ 9-3 31.3. – 3.4.

SLOVENŠČINA , 9. C/3; 31. 3. – 3. 4. 2020

 

Dober dan, učenke in učenci 9. c/3!

 

Na koledarju je pomlad, v sadovnjaku cvetijo sadna drevesa, zunaj pa sneži, medtem ko vam pišem navodila za torkovo srečanje od doma domov.  Upam, da ste si uredili prijetno delovno okolje doma tudi v dopoldanskem času; začnimo torej z delom.

 

Ponovimo. Prejšnji teden ste prebrali in zapisali odgovore na vprašanja o Jenkovi Rodoljubki. Obnovili ste znanje o življenju in delu Josipa Jurčiča, Simona Jenka, Frana Levstika, Simona Gregorčiča. V tem prehodnem obdobju ima slovensko slovstvo še precej romantičnih potez, saj zajemajo avtorji snov za pisanje tudi iz ljudskega izročila in življenje v svojih delih še olepšujejo. Vendar že srečujemo v njihovih delih podobe iz vsakdanjega življenja in kritiko družbenih napak. Središče kulturnega dela te dobe je bil dlje časa časopis Kmetijske in rokodelske novice, ki ga je od njegovega izhajanja od leta 1843 urejal dr. Janez Bleiweis. To prehodno obdobje iz čustvenega v resnično oziroma v realno imenujemo od romantike do realizma (1848 – 1881).

V tem obdobju se je na Slovenskem razvijalo kulturno življenje, ki se je osredotočilo v čitalnicah, kjer se je zbiralo zavedno izobraženstvo in meščanstvo. Prirejali so različne prireditve – bésede.

Skupina zavednih ljubljanskih osmošolcev, vajevcev, je izdajala rokopisni list Vaje, kjer so objavljali svoje pesmi in črtice ter jih brali. Zgledovali so se po Levstiku; najboljši med njimi je bil Simon Jenko.

V sedemdesetih letih se je začelo razvijati tudi politično življenje. Nastajali so tabori; to so veliki shodi ljudskih množic na prostem.

 

Leta 1881 je začelo v Ljubljani izhajati novo literarno glasilo, ki je delovalo do začetka druge svetovne vojne, Ljubljanski zvon. Osnovali so ga mladoslovenci (Levstik, Levec, Jurčič, Tavčar, Kersnik). Uveljavlja se nova struja realizem (1881 – 1899).

 

Realistični pisci snov jemljejo iz resničnega življenja, a jo  še olepšujejo in izbirajo. To smer pisanja zato imenujemo poetični realizem.

Kadar pa hočejo ustvarjalci resničnost posneti natančno, zelo podrobno in skoraj dokumentarno, pravimo, da resničnost stopnjujejo, imenujemo zadnje obdobje realizma stopnjevani realizem ali naturalizem (Zofka Kveder, Fran Govekar).

Slovenski realistični pisci so IvanTavčar, Janko Kersnik in Anton Aškerc.

 

Predlagam, da si določene podatke pripišeš k že zapisanim svojim zabeležkam.

 

 

 

·       Za nadaljevanje dela v tem tednu boš potreboval berilo Novi svet iz besed 9.

Oton Župančič je ime, ki ga že poznaš. Te naslove tudi: Mehurčki, Ciciban in čebela, Barčica … Žebljarsko sem vam prebrala že na začetku 9. r., ko smo analizirali egiptovsko ljudsko Pesem nosačev žita in iskali podobnosti z Župančičevo. Zdaj jo boš prebral in analiziral sam.

 

Odpri berilo na strani 118 in 119; Oton Župančič, Žebljarska.

 

Preberi besedilo pesmi. Razmisli o svojih občutkih. Preberi jo znova, nekajkrat, doživeto na poseben način. Ko meniš, da dovolj razumeš vsebino pesmi, preberi spremljajoče besedilo, da boš izvedel, ob kateri priložnosti je pesem nastala.

 

Odgovori na vprašanja Dejavnosti po branju in jih zapiši v literarno mapo. Potrudi se pri 10. nalogi.

 

Preberi Literarnovedna pojasnila. Veliko pojmov že poznaš: amfibrah, jamb, trohej, ritem, metrum, stopica. Izvedel boš, kaj je impresionistični slog.

 

Predlagam, da iz Literarnovednih pojasnil prepišeš v lit. mapo, kar želiš znati in si zapomniti; npr. nov pojem, zapisan zgoraj, zapis verzov in metrične sheme …

 

Preberi še Župančičeve življenjepisne podatke na strani 118. /Napisati jih boš moral pri domačem branju, kot smo se dogovorili že v šoli./

 

Kdor želi, si dodatno vsebino o Otonu Župančiču lahko poišče na spletu. Tam boš izvedel, da je Župančič avtor slovenske moderne književnosti.

 

 

Ivan Cankar je naš rojak z Vrhnike. V 6. razredu ste obiskali njegovo rojstno hišo, kjer ste videli veliko knjig, ki jih je napisal; sprehodili ste se do hiš, kjer so z družino živeli, ko jim je v požaru zgorel dom. Prisluhnili ste zgodbam o Ivanu Cankarju. Danes boste prebrali njegovo črtico, kjer se že odrasel spominja posebnega dogodka iz svojega otroštva.

Bil je praznik. In od praznika si je mali deček veliko obetal …

 

Berilo Novi svet iz besed 9, str. 124 – 127: Ivan Cankar, »BOBI«

 

Preberi Dejavnosti pred branjem in ustno odgovori.

 

Preberi legendo manj znanih besed in razlag.

 

Preberi uvod v črtico Bobi na desni strani od naslova, na rumeni podlagi.

 

Preberi črtico Bobi.

 

Razmisli o prebranem.

Za boljše razumevanje preberi znova ali pa se registriraj na spodnji povezavi in poslušaj posnetek v berilu za 9. r.

 

https://www.irokus.si/ 

Zapiši v literarno mapo odgovore na 1., 3. in 4. (vse alineje) vprašanje Dejavnosti po branju.

 

Preberi tudi Literarnovedna pojasnila in zapiši razlago pojma črtica.

 

Ivan Cankar izhaja iz literarnega obdobja, ki ga imenujemo moderna (1899 – 1918).

 

Spoštovani učenci, delo opravite po svojih najboljših močeh. Pričakujem kakšen glas od vas ali pa »fotko« domačega dela.

Lep pozdrav!

 

Milena Herblan Gostiša

 

 

 

 
 

Več prispevkov iz 9. razred

 
 
 
 
 
 
Dostopnost