SLJ 8-4 30.3. – 3.4.

SLOVENŠČINA – 8. bc (4. skupina)

Pozdravljeni, učenci,

v tem tednu boste samostojno reševali naloge za utrjevanje snovi o odvisnih stavkih (poglavje 10 v 2. delu delovnega zvezka). Naloge so na straneh od 37 do 39.

Ne pozabite preveriti, ali ste naloge reševali pravilno. Rešitve so dostopne na sledeči povezavi:

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=15471&file=1.

Teh nalog ni veliko, vam bom pa dodatne vaje in preglednico odvisnih stavkov poslala po elektronski pošti, zato mi napozneje v torek, 31. 3. 2020, pišite na moj e-naslov: jasna.brencic@8talcev.si in mi sporočite, kako vam je šlo reševanje nalog v prvem tednu. Rešitve nalog, ki bodo poslane po elektronski pošti, boste dobili naknadno.

Želim vam uspešno delo. Vse lepo pozdravljam.

Jasna Brenčič

 
 

Več prispevkov iz 8. razred

 
 
 
 
 
 
Dostopnost