SLJ 8-3

SLOVENŠČINA – 8. b (3. skupina)
Neumetnostna besedila in jezik

Pozdravljeni,

v tem tednu boste samostojno reševali poglavje “Vaja dela mojstra” v 1. delu delovnega zvezka. Naloge so na straneh od 52 do 54. 

Kako se lotiti učenja? Svetujem vam, da za reševanje vaj iz DZ porabite vsaj 45 minut na dan. Rešujete vaje, nato svoje rešitve preverite na spodnji povezavi.

Kar ste rešili narobe, prečrtajte in napišete pravilno rešitev s pisalom druge barve. Če česa niste znali rešiti, si rešitev prav tako napišite s to drugo barvo.
Ko bo šola zopet odprla svoja vrata, mi boste DZ oddali in bom pregledala, kako vam je šlo – snov, ki vam bo delala večje težave, bomo podrobneje obravnavali tudi pri pouku.
Sicer sem vam za domače delo namenila predvsem vaje ponavljanja in utrjevanja. Osvajanja za vas nove snovi se bomo lotili skupaj.

Rešite tudi vsa tista poglavja in domače naloge, ki jih redno morda niste uspeli opraviti.

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=15471&file=1.

Umetnostna besedila

V berilu, na strani 56, preberite besedilo Toneta Partljiča: Moj ata, socialistični kulak.
Za lažje razumevanje zgodbe vam priporočam, da na spletu poiščete istoimenski film v režiji Matjaža Klopčiča in si ga ogledate.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja2fGN6a3oAhUFwMQBHWGhCoQQFjAKegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fbsf.si%2Fsl%2Ffilm%2Fmoj-ata-socialisticni-kulak%2F&usg=AOvVaw0bEDzw9ovha7iksJ_cksaN

Napišite kratko obnovo filma in opišite ter označite Tončka. V čem vam je podoben, v čem različen …
Nato odgovorite na vprašanja “Dejavnosti po branju”, na strni 59 in jih zapišite na list v literarni mapi.
V literarni slovar si zapišite razlago za geslo «satira« in od lani ponovite zapis o »humoreski« (prvine smešnosti).
Iz besedila skušajte izpisati besedno, situacijsko in karakterno/značajsko smešnost.

Ker je 21. marca svetovni dan poezije, naj bo to spodbuda in povabilo, da preberete kakšno pesem, se jo morda celo naučite na pamet ali pa napišete svojo pesem – vesela bom, če mi jo boste poslali na moj elektronski naslov: sergeja.sorli@guest.arnes.si, kjer sem dosegljiva tudi za vsa  vaša morebitna vprašanja in pobude.

Želim vam uspešno delo. Vse lepo pozdravljam.

Sergeja Šorli

 
 

Več prispevkov iz 8. razred

 
 
 
 
 
 
Dostopnost