SLJ 6-c

Pozdravljeni, učenci 6. c,

v tem tednu boste samostojno reševali poglavje 14 Ni časa za dolgčas v 2. delu delovnega zvezka. Naloge so na straneh od  27 do 38.

Ne pozabite preveriti, ali ste naloge reševali pravilno. Rešitve so dostopne na sledeči povezavi:

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=24271&file=1

Naša 4. knjiga za domače branje je pesniška zbirka Daneta Zajca Ta roža je zate. Dostopna je tudi na spodnji spletni strani:

https://sl.wikisource.org/wiki/Ta_ro%C5%BEa_je_zate.

DB, Ta roža je zate

Ker je 21. marca svetovni dan poezije, naj bo to še dodatna spodbuda in povabilo, da preberete Zajčeve pesmi. Ob branju izpolnjujte naloge na učnem listu (za to je čas do 12. 5., kot smo se dogovorili na začetku šolskega leta).

Morebitna vprašanja mi posredujte na moj e-naslov: jasna.brencic@8talcev.si.

Želim vam uspešno delo. Vse lepo pozdravljam.

Jasna Brenčič

 
 

Več prispevkov iz 6. razred

 
 
 
 
 
 
Dostopnost