SLJ 6.abc rešitve nalog

6. abc > Rešitve nalog

 

1. ura

Pripoved je tudi tvoja

  •  S katerim namenom so se fantje in dekleta zbrali pri Veseli kremšniti? Kaj meniš, zakaj prav v neuglednem lokalu, kamor so jim domači in učitelji prepovedali zahajati?

Fantje in dekleta so se v lokalu zbrali, da bi se malo bolj spoznali in se pogovorili o šolskem časopisu.

V tem lokalu so vedno lahko našli družbo, natakarji se niso držali pravil, napisanih na stenah.

  • Kako sta se najmlajša Pipi in Miha izgovorila pri mamah? Je bilo v njunih besedah kaj resnice?

Pipi in Miha sta se izgovorila, da morata v šolo zaradi pomembnih stvari, povedala sta, da bodo tam tudi profesorji. Resnica je v tem, da so se res srečali zaradi pomembne stvari – šolskega glasila, profesorji pa so bili prisotni zgolj v njunih mislih zaradi bojazni, kaj bi se zgodilo, če bi res kakšen profesor prišel v lokal.

  • Kdo je povzel besedo in kakšen načrt je razgrnil pred sošolce? Kakšno vlogo je določil mentorici Informaciji? Od kod naj bi si nadobudni sodelavci šolskega časopisa nabrali osnovno novinarsko znanje?

 Besedo je povzel Bob, povedal je, da bodo delali resno in da bo moral vsakdo opraviti svojo nalogo.

Mentorica Informacija bo imela povsem stransko vlogo.

Fantje in dekleta naj bi si osnovno novinarsko znanje nabrali ob pregledovanju drugih časopisov, tudi že izdanih šolskih časopisov.

  •   Kako je potekal ustanovni sestanek novega društva? So povabljenci dobro sodelovali? O čem so se dogovorili. Ali meniš, da je to za začetek dovolj?

 Ustanovni sestanek novega društva je potekal tako, da je Bob predstavil potek dela, nekaj fantov pa se je med sestankom predvsem šalilo. Sodelovali niso najbolje, ker je razvidno, da je bil dejaven predvsem Bob, ostali pa ne. Dogovorili so se, da do naslednjega sestanka vsakdo pripravi svoj predlog za ime časopisa. Žan tudi komentira, da so vse, kar bi morali narediti, preložili na drugič.

 
2. ura
  • Določi književni prostor in čas.

 Književni prostor je lokal pri Veseli kremšniti. Književni čas pa po pouku/popoldne.

3. ura

  • Tvori premico dogajanja, tako da nanjo v ustreznem zaporedju razvrstiš dogodke v besedilu.
 
Primer premice dogajanja:
 

   prenočitev                        v skafandru lebdita                  sledita letečima

v opuščenem                       proti vesoljski ladji,                 neznancema in njunim

planinskem domu              za sabo puščata sledi              stopinjam v zraku

____I______________________I_________________________I___________________

                               I                                                           I                                                I

              prebudi ju hrup,                         pripovedujeta si o                        sprašujeta se, kaj

     ki ga naj bi povzročal veter               nenavadnih dogodkih                  je bilo res in kaj sanje

            

  • Je besedilo fantastično ali realistično? Utemelji svojo izbiro.

Besedilo je fantastično, saj se v njem prepletata realni in domišljijski svet. Prisotne so prvine nepričakovanega, kršijo se naravni zakoni.

 

  • Prvi odstavek zapiši tako, da bosta pripovedovalca Naočnik in Očalnik.

Midva, Naočnik in Očalnik, sva mojstra med detektivi. Detektivsko ozadje najdeva ob najbolj preprostih stvareh in svoj posel opravljava s tako spretnostjo, da se nama, ko vse razmisliva, ne more nič izmuzniti.

 

 
 

Več prispevkov iz 6. razred

 
 
 
 
 
 
Dostopnost