Pouk na daljavo od 9.11. 2020 dalje – obvestilo za učence in starše

Naslednji teden ostajajo šole zaprte, kar pomeni, da začenjamo/nadaljujemo s poukom na daljavo vsi. Pričakujemo, da se bomo prve dni srečevali s tehnično podporo in zasedenostjo omrežja, saj bo zdaj vsa šolska populacija delala na daljavo. Ne skrbite, bomo že prišli skupaj.

Do sedaj ste se tudi starši na razredni stopnji že seznanili s komunikacijskim orodjem, ki ga v šoli uporabljamo pri delu na daljavo – MS Teams, učenci na predmetni stopnji pa bodo z delom nadaljevali. Za več informacij imamo na spletni strani podrobna navodila.

Ker se zavedamo, da imate družine omejitve glede uporabe računalnika, smo poskušali prilagoditi čas za delo preko video srečanj tudi za razredno stopnjo in ji namenili prve tri ure pouka, nato so video srečanja za predmetno stopnjo, da bi bilo čim manj prekrivanja teh srečanj. O načinih srečanja vas bo obvestil razrednik, ki se lahko odloči tudi drugače. Kljub temu morda posamezni učenec določeno uro ne bo mogel biti prisoten na video srečanju – želeli bi, da o tem obvestite učitelja predmeta. 

Na razredni stopnji bo več komunikacije potekalo preko staršev, o čemer vas bodo seznanili razredniki ali učitelji predmeta.

Pred začetkom pa še nekaj informacij:

  • kratke informacije o vsebini se bodo objavile v mrežnem planu na šolski spletni strani;
  • za predmetno stopnjo je narejen nov urnik, ki bo objavljen na spletni strani šole, v urniku se pojavi A in B postavka: A pomeni, da je predmet za srečanje na vrsti prvi teden, drugi teden je na vrsti B predmet, temu boste lažje sledili v koledarju MST;
  • dodani so izbirni predmeti, a ne vsi, za nekatere bodo učitelji objavili navodila;
  • učitelji predmeta bodo učencem še vedno posredovali gradivo za delo v e-učilnicah,
  • nekateri ste že sporočili, da v družini nimate na razpolago računalnikov; računalnike, ki jih imamo še na razpolago, bomo razdelili v ponedeljek in torek dopoldne; nekaj prenosnih računalnikov nam je posodila tudi knjižnica.

Kar veliko dela nas in vas čaka, predvsem pri usklajevanju vseh obveznosti. Želimo si, da učenci ohranjajo učno kondicijo, kolikor bo to v teh razmerah in pogojih mogoče. Upamo, da se kmalu spet srečamo v šoli.

Ostanite zdravi.

 
 

Več prispevkov iz ZgodiloSeJe