NEMŠČINA -7.r

Spoštovani učenci !

Učbeniki in delovni zvezki, ki jih uporabljamo za nemščino , so zaradi trenutnih razmer brezplačno dostopni na spletni strani https://www.irokusplus.si/ Interaktivni učbenik in delovni zvezek ima slušne posnetke in vaje. Potrebno se je prijaviti in predlagam, da to storite čim prej. Če vam ne uspe ali se pri tem pojavljajo težave, bi želela, da me o tem obvestite, da temu prilagodim nadaljnje delo.

 

Vaje si lahko pregledaš sama – ali sam. Prosim ne klikaj kar vsevprek!  Razmisli in zase rešuj naloge.

Želim, da večino nalog pišete v zvezek, na to vas bom tudi sproti opozorila.

Nekaj novega, neznanega je pred vsemi nami. Verjetno vas skrbi, kako bo. Verjemite, tudi nas učitelje, a s sodelovanjem in dobro voljo nam bo uspelo.

Z vprašanja sem vam na voljo na naslovu   mozetic.katarina@guest.arnes.si

 1.ura 24.3.

Učbenik str.54 /11

Oglej si video spletnem učbeniku  in reši nalogo. Pravilne povedi prepiši v zvezek pod naslov: Wer macht was?

V zvezek napiši za pet svojih učiteljev, kaj  poučujejo ali delajo.

Na primer: Katarina unterrichtet Deutsch. Sie schreibt eine Aufgabe.

Uporabi glagole: malen, rechnen, kochen, schreiben, lesen, Musik machen, Handball spielen…

V zvezek dopiši nove izraze

unterrichten – poučevati

die Aufgabe –  vaja, naloga

 

2.ura 26.3.

Učbenik str.55/12  Prepiši besede v zvezek in jih prevedi.

Učbenik str.55/13 Poslušaj   posnetek v elektronskem učbeniku. Ponovi izgovarjavo za govorcema.

Napiši svoj dialog s sošolcem po vzorcu iz vaje 13 iz učbenika.

Fotografiraj svoj izdelek in mi ga pošlji na elektronski naslov.

 

Das ist nicht so schwer.Bis bald!

 

Katarina Mozetič

 
 

Več prispevkov iz Izbirni predmeti