IZBIRNI PREDMETI

Naslednje šolsko leto se bodo izvajali naslednji obvezni izbirni predmeti in neobvezni izbirni predmeti:

7. Razred

FILMSKA VZGOJA 1
FRANCOŠČINA I
LIKOVNO SNOVANJE I
NEMŠČINA I
OBDELAVA GRADIV: LES
ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU
PLES
RAČUNALNIŠTVO: UREJANJE BESEDIL
RETORIKA
SONCE, LUNA IN ZEMLJA
ŠPORT ZA SPROSTITEV

8. razred

FILMSKA VZGOJA 1
FILMSKA VZGOJA 2
FILOZOFIJA ZA OTROKE: JAZ IN DRUGI
FRANCOŠČINA II
LIKOVNO SNOVANJE II
LJUDSKI PLESI
NEMŠČINA II
OBELAVA GRADIV: UMETNE SNOVI
POSKUSI V KEMIJI
RAČUNALNIŠTVO: MULTIMEDIJA
RETORIKA
ŠPORT ZA ZDRAVJE
ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI

9. razred

FILMSKA VZGOJA 1
FILMSKA VZGOJA 2
IZBRANI ŠPORT
KEMIJA V ŽIVLJENJU
LIKOVNO SNOVANJE III
NEMŠČINA III
OBDELAVA GRADIV: KOVINE
RAČUNALNIŠTVO: RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
RETORIKA
STARINSKI IN DRUŽABNI PLESI


Neobvezni izbirni predmeti: 4. do 6. razred

ITALIJANŠČINA
RAČUNALNIŠTVO
ŠPORT
TEHNIKA

 

 
 

Več prispevkov iz ZgodiloSeJe

 
 
 
 
 
 
Dostopnost