FRANCOŠČINA

Ojla!
Vam pošiljam kratka navodila.

Les matieres scolaires 1                                        1_7abc_23_3_2020_FI7

-Na YouTubu si oglej posnetka in pesmi. Večkrat ponavljaj in poj.
-Prepiši besedišče v zvezek.
-Preberi razlago za uporabo šolskih predmetov z AVOIR, AIMER, DETESTER.
-Povej, katere predmete imaš, kateri so ti všeč, kateri ne.
-Napiši povedi v zvezek.
Daljša navodila prejmejo starši in učenci po e-mailu.

_________________________________________________________________

Les matières scolaires II                                                  7.abc_26_3_2020
UČB str.38/3A
FAIRE (+ DE) in kako zanikamo
UČB str. 38/3B, str.41/7A,B

 
 

Več prispevkov iz Izbirni predmeti

 
 
 
 
 
 
Dostopnost